Vítejte na webových stránkách občanské iniciativy
NE! DEGRADACI POHODLÍ 1. TŘÍDY! Pro komfort na cestách

Úvodem pár slov o nás.
Základy ke vzniku naší občanské iniciativy položil již v roce 2015 pan Volturi, když založil petiční akci a spojil několik cestujících se stejným problémem. Následně byl v roce 2016 založen spolek Za kvalitní 1. třídu, jehož členská základna čítala při založení pouhých sedm členů.

Zlom přišel na jaře 2017, kdy nám pan Ing. Werner z Prahy daroval finanční částku, díky které jsme mohli nechat natisknout propagační materiály, zakoupit doménu cdvozy.cz a zajistit větší propagaci naší věci.

Od této doby fungujeme jako občanská iniciativa.

Co podnítilo vznik naší iniciativy a proč to děláme?
Vznik našeho uskupení podnítil trend posledních let, kdy některé modernizace vozů první třídy vedou k degradaci komfortu cestování.
Především však to, jak České dráhy na tento fakt reagují. Ty totiž tento problém záměrně ignorují a za kvalitu, která mnohdy spadla výrazně pod standardní kvalitu druhé vozové třídy, stále inkasují minimálně o třetinu dražší jízdné.
Dále pak skutečnost, že když to cestující nevydrží a napíšou stížnost, tak je pan Pavel Serňuk z KOD-oddělení kvality osobní dopravy odbyde nic neříkajícím stanoviskem dopravce ČD.

Tímto krokem však České dráhy v podstatě okrádají své zákazníky! Jsou případy, kdy cestující nedostane za dražší jízdné krom zpravidla prázdného oddílu a odlišné barvy sedaček naprosto nic oproti třídě druhé! 

Naše iniciativa se snaží dosáhnout toho, aby první třída byla skutečnou první třídou.

Kde vidíme problémy?
Problém vidíme například v jednotkách InterPanter, kde jsou oddíly první třídy průchozí, díky čemuž cestující nemají klid na cestu, dále v jednotkách RegioPanter kde sedačky Borcad Regio+ jsou takřka identické jako ve třídě druhé a liší se pouze barvou, tudíž cestující postrádají komfort. V motorových jednotkách RegioShark, sedačky nelze ani polohovat.

Hlavní problém však představuje první třída ve vozech ABpee. Ta v těchto vozech nabízí dokonce nejen méně místa nežli třída druhá, ale dokonce méně místa nežli běžné linkové autobusy a autobusy MHD! Dále chybí koberce, osvětlení je příliš ostré a nelze jej individuálně regulovat, oddíl je průchozí, sedačky Borcad Regio+ jsou nepohodlné a spousta dalšího.
České dráhy však nedostatky ignorují a tyto vozy nasazují na dálkové rychlíky a dokonce i na vlaky vyšší kvality s jízdní dobou až čtyři hodiny. Proto v těchto vozech vidíme v současnosti nejpalčivější problém a věnujeme se jim tedy přednostně.