Kde vidíme problémy?

Problémů vidíme hned několik, avšak pouze jeden vyloženě zásadní a to je první třída ve vozech ABpee347, která má nedostatků opravdu hodně a proto se věnujeme důkladněji právě těmto vozům.

Klepnutím na logo vozu přejdete na konkrétní problematiku.