Reakce ČD

Zde naleznete odpovědi zákaznického centra Českých drah, které nám poslali lidé, kteří napsali stížnost, či dotaz týkající se kvality první vozové třídy. Těmto lidem tímto za zaslání děkujeme. Kvalitu odpovědí posuďte sami...

Stanovisko dopravce ČD k problematice provozu vozů řady ABpee:

S výměnou vozů 1. tř. na lince "Město" - "Město" v nejbližším období nepočítáme. Ačkoliv 1. tř. na této lince je relativně hojně využívána a rádi bychom, aby se obsazení v této třídě dále zlepšovalo, důvodů proti tomuto kroku je několik. Asi nejzásadnější je ten, že obecně modernizovaných vozů pro 1. tř. je nedostatek a změna v řazení jedné linky nasazením lepších vozidel by se negativně projevila na jiných linkách. Problém je také v použité infrastruktuře, protože na lince do "Města" je maximální cestovní rychlost 120 km/h je celkem kontraproduktivní nasazovat na tuto linku vozy pro rychlost 160 km/h. Vůz ABpee s maximální rychlostí 140 km/h je tak určitým kompromisem, i když určitě vnímáme, že část zákazníků subjektivně vnímá kvalitativní parametry tohoto vozu různě.