Vozy ABpee347, jsou osobní vozy kombinující první a druhou vozovou třídu. Všechny tyto vozy vznikly modernizací 15 vozů Bdt279 v polské firmě PESA Bydgoszcz v letech 2013-2014.

Vozy měly být především doplněním k řídícím vozům "Sysel" Bfhpvee295 s určením na kratší vzdálenosti. Vybavení vozu, včetně menšího počtu přípojek bylo řešeno dle vyhlášky UIC, pro kratší trasy. Intenzita přímého osvětlení respektují skutečnosti, že se jedná o vůz určený pro kratší trasy s četnějším zastavováním a výměnou cestujících. Toto odpovídá osobnímu, maximálně spěšnému vlaku. České dráhy tento účel ignorují a vůz nasazují na rychlíky a vlaky vyšší kvality, pro které jsou komfortem naprosto nedostatečné.

První třída ve voze ABpee347 působí opravdu velmi laciným dojmem.
První třída ve voze ABpee347 působí opravdu velmi laciným dojmem.